Gói thầu: Tư vấn giám sát – dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục

Gói thầu: Tư vấn giám sát – Kế hoạch đấu thầu dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục

02
Quý I/2009
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 136000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án doanh trại ban CHQS huyện Bình Lục