Gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn ghế – Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn ghế – Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ

Gói số 6
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 320.320.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ