Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình – Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn

Gói thầu số 6
2008-2009
2009
Giá gói thầu:
 • 231.916.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Nông Sơn