Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị công ty cổ phần than-điện Nông Sơn
Số hiệu: 90/BB-HĐQT
Ngày ban hành: 23/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Hội đồng quản trị công ty cổ phần than-điện Nông Sơn-TKV
Số hiệu: 90/BB-HĐQT
Ngày ban hành: 23/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Than – Khoáng sản
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 674.156.425.094(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 10 Thiết kế BVTC xây dựng cầu C1,C2 và đường ôtô vào nhà máy điện
 • 347.674.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá 2009
  Gói thầu số 11 Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng bãi xỉ và đường ôtô đến bãi xỉ
 • 1.041.365.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá 2009
  Gói thầu số 12 Khảo sát thiết kế BVTC xây dựng khu nhà làm việc Ban QLDA và khu cán bộ công nhân viên
 • 939.705.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá 2009
  Gói thầu số 13 Giám định thiết bị nhập khẩu
 • 344.245.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Hai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 2009-2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 16
  Ngày xuất bản 22/01/2009