Gói thầu: Giám sát thi công và kiểm tra chất lượng công trình – Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ khu phức hợp công nghiệp nặng STX – Vina

Gói thầu: Giám sát thi công và kiểm tra chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ khu phức hợp công nghiệp nặng STX – Vina

03
Tháng 12/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 153.081.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ khu phức hợp công nghiệp nặng STX – Vina