Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007-2020

Kế hoạch đấu thầu: Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007-2020

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu:397/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/03/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu:2892/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.060.466.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007-2020 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007-2020
 • 3.060.466.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển11/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:15
  Ngày xuất bản21/01/2009