Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2009 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong – Tỉnh Bình Định

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2009 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong – Tỉnh Bình Định

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
Số hiệu: 136/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 16/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu: 136/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 16/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.081.962.148(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2009 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong – Tỉnh Bình Định (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu số 1: Cung ứng vật tư y tế tiêu hao
 • 4.302.812.563 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trong quý 1 năm 2009Theo đơn giá Năm 2009
  02 Gói thầu số 2: Cung ứng hóa chất xét nghiệm
 • 2.779.149.585 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trong quý 1 năm 2009Theo đơn giá Năm 2009

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (trang 01) Size 962 K
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (trang 02) Size 725 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 15
  Ngày xuất bản 21/01/2009