Gói thầu: Gói thầu số 2: Cung ứng hóa chất xét nghiệm – Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2009 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa kh

Gói thầu: Gói thầu số 2: Cung ứng hóa chất xét nghiệm – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2009 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa kh

02
Trong quý 1 năm 2009
Năm 2009
Giá gói thầu:
 • 2.779.149.585 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm năm 2009 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong – Tỉnh Bình Định