Các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu sửa Hồ chứa nước Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu sửa Hồ chứa nước Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: Số 4690/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: Số 194/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 33.601.797.906(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) của Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu sửa Hồ chứa nước Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (04 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 1.287.685.858 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  02 Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình, địa chất
 • 5.852.360 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất
  03 Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 22.448.514 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu
  04 Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 46.186.459 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 12 ngày, kể tư ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 16
  Ngày xuất bản 20/01/2009