Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

Kế hoạch đấu thầu tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật. Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 438/QĐ-NHPT
Ngày ban hành: 04/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 736/QĐ-NHPT
Ngày ban hành: 13/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Viện trợ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 32000000(EURO)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  CP01 Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 • 500000 (EURO)
 • Viện trợ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển 6 thángTrọn gói 3 năm
  CP02 Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty cấp nước cấp tỉnh
 • 1400000 (EURO)
 • Viện trợ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển 6 thángTrọn gói 3 năm
  CP03 Cung cấp dịch vụ kiểm toán Chương trình
 • 100000 (EURO)
 • Viện trợ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Có sơ tuyển 6 thángTrọn gói 3 năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 26
  Ngày xuất bản 03/02/2009