Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây

Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ùy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 3689/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 268/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.680.875.013(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  2009-04-01 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng và thiết bị công trình
 • 6.304.370.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 270 ngày
  2009-04-02 Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và thiết bị
 • 30.466.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-04-03 Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây
 • 176.099.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-04-04 Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây
 • 212.123.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  2009-04-05 Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây
 • 58.570.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  2009-04-05 Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây
 • 12.433.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  2009-04-07 Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Phước Tây
 • 28.084.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 25
  Ngày xuất bản 04/02/2009