Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và thiết bị – Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

2009-03-02
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 27.713.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành