Thông báo mời thầu Thực hiện khảo sát thăm dò mỏ đá vôi Lèn Na xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Công ty CP SXVL – XD COSEVCO I có kế hoạch tổ chức đấu thầu đối với gói thầu: Thực hiện khảo sát thăm dò mỏ đá vôi Lèn Na xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thuộc dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ Nhà máy xi-măng lò đứng Thanh Trường sang công nghệ lò quay công suất 1.200 tấn Klinker/ngày.

Công ty CP SXVL & XD COSEVCO I có kế hoạch tổ chức đấu thầu đối với gói thầu: Thực hiện khảo sát thăm dò mỏ đá vôi Lèn Na xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thuộc dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ Nhà máy xi-măng lò đứng Thanh Trường sang công nghệ lò quay công suất 1.200 tấn Klinker/ngày.

Sử dụng nguồn vốn: Vốn tự có.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi.

Phương thức đấu thầu: Hai túi hồ sơ

Mỗi nhà thầu sẽ mua một bộ hồ sơ mời thầu tại phòng DA-ÐT của Công ty SXVL & XD COSEVCO I với một khoản lệ phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

Tất cả hồ dự thầu đều phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu), bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của một ngân hàng tại Việt Nam (Có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày mở) và phải nộp trước 8 giờ ngày mở thầu.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nói trên tham dự.

Thời gian đăng ký tham dự và mua hồ sơ từ ngày 23-11-2008 (trong giờ hành chính) tại phòng Dự án – Ðầu tư Công ty CP SXVL & XD COSEVCO I.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu vào lúc 8 giờ ngày 8-12-2008.

Mở thầu: 9 giờ ngày 8-12-2008.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Dự án – Ðầu tư Công ty SXVL & XD COSEVCO I  – Khu phố 1, thị trấn Ba Ðồn, tỉnh Quảng Bình.

ÐT: 052.2246076, Fax: 052.3512218.