Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghĩa Trung&Nghĩa Mỹ – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An – Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II

Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Nghĩa Trung&Nghĩa Mỹ – Huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An – Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II

NA-XL-18
Đã đấu thầu
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.413.800.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt điều chỉnh KHĐT dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An