Xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân Khu công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân Khu công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:Số:1024/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/08/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:Số: 72/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 236.568.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân Khu công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03Xây dựng công trình Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến)
 • 813491138 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá 60 ngày
  04Xây dựng công trình Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến)
 • 2592281664 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá 90 ngày
  05Giám sát thi công xây dựng công trình (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân)
 • 79522782 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo thời gian Theo thời gian thi công công trình
  06Bảo hiểm xây dựng công trình (Hạng mục: Hạ tầng khu tái định cư và nghĩa trang nhân dân)
 • 10896114 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:25
  Ngày xuất bản04/02/2009