Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân) – xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình (Hạng mục: Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân) – Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư

05
Quý I năm 2009
Theo thời gian thi công công trình
Giá gói thầu:
 • 79522782 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình Hạ tầng tái định cư và nghĩa trang nhân dân Khu công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái