Procurement plan’s name Dự án nhóm A, ngành Dầu khí

Kế hoạch đấu thầu: Procurement plan’s name, Dự án nhóm A, ngành Dầu khí

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Co quan ban hanh
Số hiệu: QD1231231
Ngày ban hành: 04/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Approved organization’s name
Số hiệu: The Decision’s No
Ngày ban hành: 02/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Dầu khí
Nguồn vốn: ADB, FIFA, Kinh phí ngành Hải Quan, Ngân sách quận, Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 10000000(VND)
 • 10000(EURO)
 • 20000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Procurement plan’s name (2 gói thầu)


  Other information
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Procurement package’s No Procurement package’s name
 • 10000 (USD)
 • 5000 (EURO)
 • ADB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Time for procurementTheo đơn giá Package’s time for implementation
  Procurement package’s No 1 Procurement package’s name 1
 • 50000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Hai túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Quốc tế, Có sơ tuyển Time for procurementTheo đơn giá Package’s time for implementation

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Title of the attached file Size 1.99 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 39
  Ngày xuất bản 22/02/2009