Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 1: Nhà xưởng số 1 và 9

Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 1: Nhà xưởng số 1 và 9, dự án nhóm B, ngành xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu: 302/QĐ/SZL
Ngày ban hành: 04/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Số hiệu: 28/QĐ/SZL/DA
Ngày ban hành: 22/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 108.098.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 1: Nhà xưởng số 1 và 9 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Nhà xưởng cho thuê GĐ2 – Gói thầu số 1: Nhà xưởng số 1 và 9
 • 15.392.145.500 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2009 đến tháng 03/2009Trọn gói 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 32
  Ngày xuất bản 13/02/2009