Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình. – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 2
Quý 4/2008 – Quý 1/2009
60 ngày không kể thời gian thẩm định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 495.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An