Gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt các thiết bị – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt các thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 5
Quý 1/2010
Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Giá gói thầu:
 • 760.654.180 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An