Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 6
Quý 4/2009 – Quý 1/2010
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 40.847.620.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An