Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 360 KVA – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 360 KVA – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 11
Quý 4/2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 864.600.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An