Gói thầu: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. – Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói thầu: Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An

Gói 14
Quý 2/2012
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 124.860.217 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở Vietcombank Long An