Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO mời thầu

Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia dự thầu 2 gói thầu: Gói thầu 1: Xây lắp Nhà xưởng sản xuất găng tay Gói thầu 2: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị sản xuất găng tay

Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia dự thầu 2 gói thầu:

Gói thầu 1: Xây lắp Nhà xưởng sản xuất găng tay

Gói thầu 2: Cung cấp và lắp đặt Thiết bị sản xuất găng tay

Thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật tư y tế.

Nguồn vốn: Huy động vốn từ phát hành cổ phiếu

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 21-11 đến 16 giờ ngày 30-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Số 105 Hùng Vương, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng.

Giá bán một bộ HSMT cho mỗi gói thầu: 500.000 đồng (năm trăm nghìn)

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 1-12-2008

Bảo đảm dự thầu: 02% giá trị dự thầu

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 1-12-2008 tại địa chỉ số 105 Hùng Vương, Ðà Nẵng.

Ban quản lý Dự án mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đến dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.