(điều chỉnh, bổ sung) Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi, dự án nhóm B, ngành điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:3336/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:Số 1950/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Điện
Nguồn vốn:WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 317.691.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 66-HAQNGói thầu số 66-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.
 • 3.881.108.043 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Theo đơn giá 180
  Gói thầu số 67-HAQNGói thầu số 67-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức.
 • 3.492.903.804 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Gói thầu số 68-HAQNGói thầu số 68-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
 • 5.475.046.536 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Trọn gói 180 ngày
  Gói thầu số 69-HAQNGói thầu số 69-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
 • 2.446.928.949 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Theo đơn giá 180 ngày
  71-HAQNGói thầu số 71-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức
 • 2.953.751.615 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Theo đơn giá 180
  73-HAQNGói thầu số 73-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức
 • 6.374.671.954 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Theo đơn giá 180
  74-HAQNGói thầu số 74-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức
 • 4.517.021.729 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển27/03/2009Theo đơn giá 180
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:31
  Ngày xuất bản12/02/2009