Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị – dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành

Gói thầu số 06
Quý II/2009
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.736.760.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng chung cư 157-R8 Tô Hiến Thành