Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1, dự án nhóm C, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 4663/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 878/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.354.587.582(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1 (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 5.672.847 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  02 Thi công phần Xây lắp
 • 2.132.649.561 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá 150 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 50.522.468 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  04 Kiểm toán
 • 14.245.255 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 4.265.300 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 02 ngàyTrọn gói 17 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1 Size 4.69 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 32
  Ngày xuất bản 13/02/2009