Gói thầu: Kiểm toán – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1

04
02 ngày
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.245.255 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 5-7, phường 1