Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, dự án nhóm C, ngành Thuỷ Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 91/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 91/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 35.123.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (06 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm
 • 26.344.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 10 tháng
  03 Giám sát thi công xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm
 • 381.645.089 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công công trình
  04 Bảo hiểm xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm
 • 263.440.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  05 Tư vấn lập phương án đảm bảo giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 01 tháng
  06 Bảo đảm giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm
 • 500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công công trình
  07 Kiểm toán công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm
 • 97.358.322 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009