Gói thầu: Tư vấn lập phương án đảm bảo giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm

Gói thầu: Tư vấn lập phương án đảm bảo giao thông đường sông phục vụ xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm

05
Quý I năm 2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái