Gói thầu: Kiểm toán công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm – Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng

Gói thầu: Kiểm toán công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng

07
Năm 2010
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 97.358.322 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái