Gói thầu: Tư Vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu giám sát thi công công trình – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Tư Vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu giám sát thi công công trình – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

08
Quý III/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán