Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị – Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán

09
Quý IV/2009-Quý IV/2010
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 779.499.000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán