Xây dựng cải tạo mở rộng Chi cục thuế huyện Cần Giuộc

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng cải tạo mở rộng Chi cục thuế huyện Cần Giuộc. Tên dự án: Xây dựng cải tạo mở rộng Chi cục thuế huyện Cần Giuộc.

Tên dự án:Xây dựng cải tạo mở rộng Chi cục thuế huyện Cần Giuộc
Tên gói thầu:Xây dựng cải tạo mở rộng Chi cục thuế huyện Cần Giuộc
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Long An, số 36 Thủ KHoa Huân, phường 1, Thị xã Tân An, tỉnh Long An – Điện thoại: 072 3823662
04/12/2008 đến 19/12/2008
1000000 (VND)
19/12/2008 09:00
19/12/2008 09:00