Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2009 của khoa học địa lý

Kế hoạch đấu thầu: Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2009 của khoa học địa lý, Dự án nhóm A, ngành Khoa học Công nghệ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu:716/QĐ-KHTC
Ngày ban hành:13/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu:716/QĐ-KHTC
Ngày ban hành:13/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Khoa học công nghệ
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.883.864.600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2009 của khoa học địa lý (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  716/QĐ-KHTCTăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2009 của khoa học địa lý
 • 1.883.864.600 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Trọn gói năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:36
  Ngày xuất bản17/02/2009