Xây dựng mới 03 cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT749b, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới 03 cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT749b, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2789/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3585/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 23.040.254.019(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới 03 cầu Bà Và, Lồ Ồ, Suối Thế trên ĐT749b, huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương (06 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 9.351.605 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  02 thẩm tra dự toán
 • 10.147.325 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  03 lựa chọn nhà thầu (lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu)
 • 21.605.677 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  04 Bảo hiểm công trình (phần cầu và hệ thống chiếu sáng)
 • 49.479.365 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Trọn gói Kể từ lúc khởi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (kể cả thời gian bảo hành)
  05 Kiểm toán
 • 39.333.232 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  06 Xây lắp phần khối lượng xây lắp còn lại
 • 8.645.761.451 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008 đến quý 1 năm 2009Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009