Gói thầu: Kiểm toán – Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành

4
Quý IV/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 39.187.241 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường kênh 8 mét xã Long Định huyện Châu Thành