Gói thầu: CÁC HẺM KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG (11 hẻm) Hẻm 123 Trần Hưng Đạo, hẻm 105 Lý Tự Trọng, hẻm 108 đường 30/4 – Phường An Phú; hẻm 70 Cách Mạng Tháng 8, hẻm 88 Cách Mạng Tháng 8 – Phường Cái Khế; Hẻm 132/16 Hùng Vương

Gói thầu: CÁC HẺM KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG (11 hẻm) : Hẻm 123 Trần Hưng Đạo, hẻm 105 Lý Tự Trọng, hẻm 108 đường 30/4 – Phường An Phú; hẻm 70 Cách Mạng Tháng 8, hẻm 88 Cách Mạng Tháng 8 – Phường Cái Khế; Hẻm 132/16 Hùng Vương

CP3-2
2009-2010
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 17.142.092.087 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ