Gói thầu: PHƯỜNG THỚI BÌNH (07 hẻm) Hẻm 90/32 Hùng Vương, hẻm 90/2 Hùng Vương, hẻm 90/20 Hùng Vương, Hẻm 77B Phạm Ngũ Lão, hẻm 61 Hùng Vương, hẻm 4 qua 14 Bà Huyện Thị Thanh Quan, hẻm 6 Bùi Thị Xuân –

Gói thầu: PHƯỜNG THỚI BÌNH (07 hẻm) Hẻm 90/32 Hùng Vương, hẻm 90/2 Hùng Vương, hẻm 90/20 Hùng Vương, Hẻm 77B Phạm Ngũ Lão, hẻm 61 Hùng Vương, hẻm 4 qua 14 Bà Huyện Thị Thanh Quan, hẻm 6 Bùi Thị Xuân –

Cp16-2
2009-2010
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.103.921.990 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ