Gói thầu: PHƯỜNG AN PHÚ – 1 (08 hẻm): Hẻm nhánh của hẻm thời trang Lý Tự Trọng, hẻm 133 Trần Hưng Đạo, hẻm 71 Lý Tự Trọng, hẻm 142 Mậu Thần, hẻm 1 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 2 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 2B Nguyễn Việt Hồng, hẻm 156 Mậ

Gói thầu: PHƯỜNG AN PHÚ – 1 (08 hẻm): Hẻm nhánh của hẻm thời trang Lý Tự Trọng, hẻm 133 Trần Hưng Đạo, hẻm 71 Lý Tự Trọng, hẻm 142 Mậu Thần, hẻm 1 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 2 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 2B Nguyễn Việt Hồng, hẻm 156 Mậ

CP9-2
2009-2010
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.149.925.538 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch Đấu thầu Dự án thành phần số 5: Cải tạo Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 giai đoạn II thuộc Dự án nâng cấp Đô thị Thành phố Cần Thơ