Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp phần cứng chuyên dụng

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp phần cứng chuyên dụng

Tên dự án:Trang bị phần mềm, phần cứng chuyên dụng
Tên gói thầu:Cung cấp phần cứng chuyên dụng
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí – 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37726001. Fax: 04.37726027
01/12/2008 đến 15/12/2008
500000 (VND)
15/12/2008 10:00
15/12/2008 10:00