Gói thầu: Chi phí xây lắp + ĐBGT – dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B

Gói thầu: Chi phí xây lắp + ĐBGT – Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B

5
Quý IV/2008
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.398.548.590 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng hẻm Khu phố 5 – phường Bình Trị Đông B