Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược, Dự án nhóm A, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: 79/TĐHB-KHKT
Ngày ban hành: 13/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty thuỷ điện Hoà bình
Số hiệu: dhCc‡‰TDHB-KHKT
Ngày ban hành: 13/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.250.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược
 • 12.250.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 24/2/2009Trọn gói 210 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Vat tu DPCL.jpg Size 213 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 17/02/2009