Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

4
Quí I/2009
Kể từ lúc khởi công đến hoàn thành (kể cả thời gian bảo hành)
Giá gói thầu:
 • 261.876.262 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cầu An Linh -An Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương