Gói thầu số 1: Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1: Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 09/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 09/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 09/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 09/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 289.109.500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1: Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  09/QĐ-BKHCN Gói thầu số 1: Mua hóa chất cho tổng hợp và kiểm nghiệm
 • 298.109.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 36
  Ngày xuất bản 19/02/2009