Gói thầu mua sắm hàng hóa: Một xe ép rác và các phụ tùng kèm theo

Tên bên mời thầu: UBND thị trấn Hải Lăng. Tên bên mời thầu: UBND thị trấn Hải Lăng. Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa: Một xe ép rác và các phụ tùng kèm theo. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Tên bên mời thầu: UBND thị trấn Hải Lăng.

Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa: Một xe ép rác và các phụ tùng kèm theo.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ ngày 21-11 đến trước 8 giờ ngày

1-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và tiếp nhận HSDT: UBND thị trấn Hải Lăng, khóm 5 thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ðiện thoại: 053298227.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng.