Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:1189/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:3282/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 171.750.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Thẩm tra thiết kế BVTC – Dự toán
 • 126.236.754 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008Trọn gói 30 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2Lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1 (đường, cống) và gói thầu số 2 (HTCS)
 • 69.985.983 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 504.245.447 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Trọn gói Kể từ lúc khởi công đến hoàn thành (kể cả thời gian bảo hành)
  4Kiểm toán công trình
 • 214.423.423 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2011Trọn gói 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5Xây lắp phần đường và cống CT: Nâng cấp, mở rộng ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương
 • 120.058.439.725 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí IV/2008 và quí I/2009Theo đơn giá 730 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  6Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông CT: Nâng cấp, mở rộng ĐT744 đoạn từ cầu Ông Cộ (Km 6+070) đến Km 12+000 huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương
 • 8.723.437.275 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí III/2009Theo đơn giá 240 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:37
  Ngày xuất bản20/02/2009