Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại

Kế hoạch đấu thầu: V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
Số hiệu:3294/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
Số hiệu:4454/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 436989600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01“Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại
 • 436989600 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnTHÁNG 03 NĂM 2009Trọn gói TỐI ĐA 20 NGÀY
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:37
  Ngày xuất bản20/02/2009