Các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án 2 dự án cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Sa Pa – Lào Cai ( Km103 – Km137), tỉnh Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án 2 dự án cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Sa Pa – Lào Cai ( Km103 – Km137), tỉnh Lào Cai, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 3806/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 23/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 309/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 16/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 91.289.708.727(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án 2 dự án cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Sa Pa – Lào Cai ( Km103 – Km137), tỉnh Lào Cai (5 gói thầu)


  Triển khai 5 gói thầu trong đó có 1 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rỗng rãi trong nước, 4 gói thầu còn lại theo hình thức chỉ định thầu
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1A Gói thầu số 1A: Xây dựng cầu Km110+500 và đường vào cầu ( Bao gồm cả thiết kế BVTC)
 • 9.587.865.884 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I và quí II năm 2009Hợp đồng hỗn hợp 10 tháng
  2A Bảo hiểm công trình gói thầu số 1A
 • 39.445.746 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I và quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm theo tiến độ xây dựng tiểu dự án II
  3A Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 24.606.632 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I và quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  4A Tư vấn giám sát gói thầu số 1A
 • 220.050.911 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I và quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm theo tiến độ xây dựng tiểu dự án II
  5A Kiểm toán công trình
 • 37.203.308 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I và quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 40
  Ngày xuất bản 25/02/2009