Mời thầu Ðập đất, cống lấy nước, nhà quản lý, cầu ngầm trên đường quản lý, hệ thống điện

Bên mời thầu: Sở NN-PTNT thành phố Ðà Nẵng. Dự án: Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ðồng Nghệ. Gói thầu: Ðập đất, cống lấy nước, nhà quản lý, cầu ngầm trên đường quản lý, hệ thống điện. Nguồn vốn: Vốn vay WB và ngân sách.

Bên mời thầu: Sở NN&PTNT thành phố Ðà Nẵng.

Gói thầu: Ðập đất, cống lấy nước, nhà quản lý, cầu ngầm trên đường quản lý, hệ thống điện.

Dự án: Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ðồng Nghệ.

Nguồn vốn: Vốn vay WB và ngân sách.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng: Theo đơn giá.

Bán HSMT: từ 8 giờ ngày 27-11 đến 9 giờ ngày 27-12-2008 (giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Sở NN&PTNT thành phố Ðà Nẵng. Ðịa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: (0511) 3822425,

Fax: (0511) 3837146.

Giá bán một bộ HSMT:

1.000.000 đồng (một triệu).

Ðóng thầu:

9 giờ ngày 27-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 đồng (một trăm bốn mươi triệu).

H Bên mời thầu: Sở NN&PTNT thành phố Ðà Nẵng.

Gói thầu: Tràn xả lũ.

Dự án: Dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước

Ðồng Nghệ.

Nguồn vốn: Vốn vay WB và ngân sách.

Hình thức đấu thầu:

Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng:

Theo đơn giá.

Bán HSMT: từ 8 giờ ngày 27-11 đến 9 giờ ngày 27-12-2008 (giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Sở NN&PTNT thành phố Ðà Nẵng. Ðịa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: (0511) 3822425,

Fax: (0511) 3837146.

Giá bán một bộ HSMT:

1.000.000 đồng (một triệu).

Ðóng thầu:

9 giờ ngày 27-12-2008.

Bảo đảm dự thầu:

300.000.000 đồng (ba trăm triệu).